Ontwerpbestemmingsplan ‘Broekstraat Duiven’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid

DeDuivengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Broekstraat Duiven’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken bekend dat vanaf 16 november 2023 voor zes weken ter inzage liggen:- Het ontwerpbestemmingsplan ‘Broekstraat Duiven’;-Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Broekstraat Duiven.Ontwerpbestemmingsplan ‘Broekstraat DuivenHet ontwerpbestemmingsplan ‘Broekstraat Duiven’ voorziet in de omzetting van de huidige agrarische bestemming naar een woon- en tuinbestemming. Hiermee wordt de bouw van twee vrijstaande woningen met bijgebouwen mogelijk gemaakt. Het gaat om het kadastrale perceel Duiven, sectie F, perceelnummers 2353 en 2354, plaatselijk bekend als Broekstraat ongenummerd (naast nr. 4) in Duiven. Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Broekstraat DuivenOp grond van artikel 110a Wet geluidhinder zijn burgemeester en wethouders van plan een hogere grenswaarde vast te stellen. Uit onderzoek is gebleken dat de te realiseren vrijstaande woningen een geluidsbelasting op de gevel ondervinden vanwege het wegverkeerslawaai die boven de voorkeurswaarde van 48 dB ligt. Het ontwerpbesluit hogere waarde voorziet in een hogere waarden ten behoeve van wegverkeerslawaai. InzienHet ontwerpbestemmingsplan ‘Broekstraat Duiven’ en het ontwerpbesluit ‘hogere grenswaarden Broekstraat Duiven’ liggen met ingang van donderdag 16 november 2023 tot en met woensdag 27 december 2023 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis bij het Loket omgevingsvergunning, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven. Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken met het Loket Omgevingsvergunning via omgevingsvergunning@1stroom.nl of via telefoonnummer 088 695 3000.Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nlHet planidentificatienummer is NL.IMRO.0226.BPDUIVENNOORD011-ON01 (vul dit in bij de plannaam onder de zoekfunctie).Zienswijze ontwerpbestemmingsplanGedurende de genoemde periode kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen gericht aan de gemeenteraad van Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 088-695 3000.Zienswijze ontwerpbesluit hogere waardenGedurende de genoemde periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 088-695 3000.Meer informatieVoor vragen over deze publicatie of inzage in de stukken buiten openingstijden kunt u telefonisch een afspraak maken met behandelend ambtenaar Monique Giezen van 1Stroom. 1Stroom werkt voor de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort. Zij is eveneens bereikbaar via telefoonnummer 088 695 3000.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deDuivengids.nl op 16-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Duiven, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDuivengids.nl
Redactie deDuivengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Duiven
  2. gmb-2023-479050

Gerelateerde berichten