Kennisgeving huisnummerbesluit, Het Iseren Veld 2 t/m 22 (even), 6269 NH Margraten, Het Iseren Veld 1 t/m 7, 6269 NH Margraten, Op de Duif 12 t/m 24 (even), 6269 HC Margraten en Bloesemgaard 22 t/m 62 (even), 6269 HA Margraten

DeDuivengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving huisnummerbesluit, Het Iseren Veld 2 t/m 22 (even), 6269 NH Margraten, Het Iseren Veld 1 t/m 7, 6269 NH Margraten, Op de Duif 12 t/m 24 (even), 6269 HC Margraten en Bloesemgaard 22 t/m 62 (even), 6269 HA Margraten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Betreft: Huisnummerbesluit Het Iseren Veld 2 t/m 22 (even), 6269 NH Margraten, Het Iseren Veld 1 t/m 7, 6269 HN Margraten, Op de Duif 12 t/m 24 (even), 6269 HC Margraten en Bloesemgaard 22 t/m 62 (even), 6269 HA MargratenLocatie: Het Iseren Veld 2 t/m 22 (even), 6269 NH Margraten, Het Iseren Veld 1 t/m 7, 6269 HN Margraten, Op de Duif 12 t/m 24 (even), 6269 HC Margraten en Bloesemgaard 22 t/m 62 (even), 6269 HA MargratenBesluit: toegekendBesluitdatum: 3 juli 2024Verzenddatum besluit: 4 juli 2024Kenmerk: Z2023-00002792 / B2024-00000231Er is besloten om de huisnummers toe te kennen.U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Eijsden-Margraten via e-mail: vvth@eijsden-margraten.nl of bel 043 458 8488.Niet eens met het besluit? Bent u het met ons besluit niet eens, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U moet binnen zes weken, nadat wij het besluit hebben gepubliceerd (besluitdatum), een bezwaarschrift indienen. U kunt alleen bezwaar maken als u een belang heeft dat rechtstreeks is betrokken bij het besluit. De wettelijke grondslag van de bezwaarmogelijkheid staat in artikel 7:1 in combinatie met artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht.Zet in uw bezwaarschrift:•a. uw naam, adres en handtekening;•b. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;•c. een omschrijving van het besluit en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt;•d. de reden(en) van uw bezwaar.U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de balie van het gemeentehuis of u stuurt het per post naar:Gemeente Eijsden-MargratenCollege van burgemeester en wethoudersPostbus 106269 ZG MargratenU kunt geen bezwaarschrift indienen langs de elektronische weg (e-mail, sms, etc.).Als u vragen heeft over het indienen van een bezwaarschrift, bijvoorbeeld over de bezwaartermijn, dan kunt u contact opnemen met één van de juridisch medewerkers van het team VVTH+ via het telefoonnummer 043 458 8488.Als u bezwaar maakt, treedt het besluit toch in werking. Alleen als er spoedeisende belangen zijn die dat nodig maken, kunt u bij de rechter om een tijdelijke maatregel vragen. Dat heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht.Een voorlopige voorziening vragen is niet gratis. De griffie van de rechtbank kan u informeren over de kosten.Het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deDuivengids.nl op 09-07-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Duiven, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDuivengids.nl
Redactie deDuivengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Duiven
  2. gmb-2024-295698

Gerelateerde berichten